Co roku Lwów odwiedza ponad 1 mln turystów.

W ciągu dwóch ostatnich lat ilość turystów we Lwowie wzrosła o 40%.

Najwięcej turystów przyjeżdża z Polski, Niemiec, Białorusi,

Rosji i Stanów Zjednoczonych.

  

Lwów liczy 2313 zabytków, a obwód Lwowski – 3965 zabytków.